Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”
Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Paulina Własiuk, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Agata Żółtowska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Sylwia Smolińska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook