Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD
Klinika Wad Wrodzonych Metabolizmu, Instytut Matki i Dziecka
prof. dr hab. n. med. Jerzy Tarach
Katedra i Klinika Endokrynologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Wojciech Placha
Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr n. farm. Anna Serefko
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook