Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn
Katedra Hematologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Wojciech Placha
Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr n. med. Justyna Woś
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook