Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Wystąpienia | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Zgłoszone i zaprezentowane prace oraz postery zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego. Kryteria, które będą uwzględniane przy ocenie to: aktualność tematu, charakter pracy (prace badawcze są wyżej oceniane), poprawność merytoryczna, logiczna kompozycja pracy, poprawność wystąpienia, zachowanie rygoru czasowego (tylko wystąpienia ustne), umiejętność dyskusji.

Autorzy najwyżej ocenionych prac i posterów zostaną nagrodzeni bonami zakupowymi do wykorzystania w sieci salonów Empik.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia 17 lutego 2019 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „II CRZ, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

W celu uniknięcia problemów z odtwarzaniem filmu podczas Konferencji prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook