Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Wystąpienia | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Zgłoszone i zaprezentowane prace oraz postery zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego. Kryteria, które będą uwzględniane przy ocenie to: aktualność tematu, charakter pracy (prace badawcze są wyżej oceniane), poprawność merytoryczna, logiczna kompozycja pracy, poprawność wystąpienia, zachowanie rygoru czasowego (tylko wystąpienia ustne), umiejętność dyskusji.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia 17 lutego 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „III CRZ, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 10 minut.

W celu uniknięcia problemów z odtwarzaniem filmu podczas Konferencji prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook