Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby rzadkie w XXI wieku
Lublin, 28 lutego 2018 r.
 

Harmonogram konferencji oraz lista przyjętych tematów

 

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
skupiające naukowców, doktorantów oraz studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacja posterów
• publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

🎬 zobacz relacje wideo, kliknij play


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku. Wierzymy, że jedynie kompleksowe podejście do problemu pozwoli na wypracowanie procedur działania, które przyczynią się do poprawy komfortu życia osób dotkniętych omawianymi schorzeniami.

Zgodnie z definicją zalecaną przez Unię Europejską, choroby rzadkie w Polsce to schorzenia występujące nie częściej niż u 5 osób na 10000. Fakt występowania tego typu schorzeń jedynie u kilku procent społeczeństwa nie umniejsza jednak wagi problemu oraz konieczności podjęcia skoordynowanych działań w kwestii osób z chorobami rzadkimi.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie m.in. diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi chorobami rzadkimi, co pozwoli również na przedstawienie skali problemu. Jesteśmy przekonani, że jedynie interdyscyplinarne działania umożliwią poprawę jakości życia chorych. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji specjalistów nauk medycznych, lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów, genetyków, biologów molekularnych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów biomedycznych, enzymologów, ale także technologów, prawników, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego.

Obserwowany obecnie intensywny rozwój technologiczny, gospodarczy oraz społeczny pozwala sądzić że jakość życia osób dotkniętych chorobami rzadkimi jest coraz wyższa. Dzięki udziałowi w wydarzeniu będziemy mogli na bieżąco śledzić ten proces i weryfikować osiągnięte cele. Wierzymy, że rozpoczęta dyskusja oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty pozwolą na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, dzięki którym zostaną podjęte realne działania w tej dziedzinie.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac w formie:
– wystąpienia ustnego,
– posteru naukowego,
– rozdziału w monografii naukowej.

Zgłoszone i zaprezentowane prace oraz postery zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego. Kryteria, które będą uwzględniane przy ocenie to: aktualność tematu, charakter pracy (prace badawcze są wyżej oceniane), poprawność merytoryczna, logiczna kompozycja pracy, poprawność wystąpienia, zachowanie rygoru czasowego (tylko wystąpienia ustne), umiejętność dyskusji.

Autorzy najwyżej ocenionych prac i posterów zostaną nagrodzeni bonami zakupowymi do wykorzystania w sieci salonów Empik.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
– epidemiologia i diagnostyka
– terapia (farmakologiczna, rehabilitacyjna, alternatywna i inne)
– opieka długofalowa nad chorymi i ich portret psychologiczny
– aspekty prawne, bioetyczne i rola zdrowia publicznego

Bardzo dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy do rejestracji uczestnictwa.

Gośćmi honorowymi będą:

Pani dr hab. n. med. Paulina Własiuk – Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

która zaprezentuje wykład pt.: „Znaczenie markerów molekularnych w diagnostyce i ocenie rokowania u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego”

Pani dr hab. Beata Kieć-Wilk – Katedra Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński

która zaprezentuje wykład pt.: „Rzadkie choroby metaboliczne – problemy częste”


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook